draak

Een politiedraak op een fiets. Te koop in een kraampje dat verder specialiseert in heksen.

Eigenlijk wel mooi gemaakt, al had dit exemplaar zijn hoofd ergens verloren en was het er nog niet definitief weer opgezet.

Ik heb niet gevraagd hoeveel het kost, maar als die mensen nu eens realistische draken zouden maken, ook zo op formaat een halve tot anderhalve meter hoog….

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment