louis

Terwijl Zelie aan het dansen is, is Louis van muziekkorvee.

Niet dat hij veel te doen heeft: ‘t beperkt zich tot eens een ander instrument opleggen.

Andere mueziek kiezen of de muziek doen stoppen, daar heeft alleen Zelie zeggenschap over. Niet te verwonderen dat Louis zo graag op de computer speekt, daar kan ze hem tenminsten niet zeggen wat hij moet doen.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment