in de winkel

Een naakte pop in de WE in de Veldstraat.

Foto genomen vóór een winkeldochter mij erop wees dat het verboden was om foto’s te nemen in de winkel.

Waarom? Dat weet ze ook niet. Maar het zijn orders van “Brussel”: als ze iemand met een fototoestel ziet in de winkel, moet ze gaan zeggen dat het niet toegestaan is foto’s te nemen.

Flauw.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment