uitgebloeid

De uitgebloeide clematis is bijna even mooi als wanneer hij nog bloemen heeft.

Het is eigenlijk, bedenk ik, geen Photoshop-prutserijen die ik op de foto hierboven gedaan heb: de conversie van raw naar jpeg is eigenlijk hetzelfde als een filmpje ontwikkelen. En dus zijn het geen filters of andere shenanigans, maar gewoon de Keuze Van De Fotograaf In De Digitale Donkere Kamer.

‘t Is kunst, zeg ik u!

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment