Opilio Saxatilis

Yer bog standard harvestman.

Op de muur van het huis van mijn ouders.

‘s Morgens vroeg.

Hooiwagens heersen.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment