scary stuff

Op een dag ging ik kijken naar de rucola, en wat bleek? De hele plant zat vol vieze vette groene rupsen. Bah!

Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht om die bijna-helemaal opgevreten plant nog in mijn mond te steken, dus: alles wat er nog overbleef afgeknipt, en in naam van de wetenschap in een pot geplonkt samen met een paar van de grootste rupsen.

Een paar dagen later: één eenzame rups was er in geslaagd een pop te forceren, maar die was helemaal leeg, of beter, er zaten maden in. Een andere rups was manifest begonnen aan de verpopping, maar ook zij was gereduceerd tot een skelet vol maden.

Ik vraag me af wat er precies aan de hand is, en ik ben van plan het experiment te laten staan tot de maden allemaal uitgekomen zijn. De blaadjes en de dode rupsen zijn nu wel een putrid mass aan het worden, ik hoop dat die maden geen vlees nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling.

En ik hoop dat ik te weten kom of het vliegen dan wel sluipwespen zijn.

O ja, en grotere foto’s bij sluipwespen op mijn safari-site.

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment